Category Archives: Nyheter

Hvordan skal vi fordele kulturmakten?

Mangfold er selve forutsetningen for kvalitet, skrev Kulturrådets direktør Kristin Danielsen i en kronikk i [...]

Markering av krystallnatten med Raya & her Gypsy Legacy

Et sterkt møte med tre generasjoners kulturarv og identitet, forrykende følelser, musikalsk briljans og spilleglede. [...]

Forsøkt slettet fra vårt kollektive minne

Krystallnatten den 9. november markeres hvert år i store deler av Europa for å minne [...]

Om Frantz Fanons viktighet i dag

Han var en av anti-kolonialismens mest markante talspersoner og hans verk påvirket borgerrettighetskamper over hele [...]

Debatt: Hverdagsrasisme. Rasisme hver dag.

Hele Norge diskuterer bompenger, mens det er ett tema vi virkelig burde snakke mer om. [...]