Band spiller på scene
9 grader nord på Melahuset. 8. mars 2023. Foto: David Brandt
Band spiller på scene
9 grader nord på Melahuset. 8. mars 2023. Foto: David Brandt
Band spiller på scene
9 grader nord på Melahuset. 8. mars 2023. Foto: David Brandt
AE1A3886 Dramatic Look Cesar Bolly
Oslo Mela 2019
Layer 4
Melahuset
Layer 2
Oslo Mela 2019
ManuChao foto Andre Clemetsen
Manu Chao åpner Melahuset. 5. Desember 2016.
Layer 3
Melacafé
Band spiller på scene
9 grader nord på Melahuset. 8. mars 2023. Foto: David Brandt
Band spiller på scene
9 grader nord på Melahuset. 8. mars 2023. Foto: David Brandt
Band spiller på scene
9 grader nord på Melahuset. 8. mars 2023. Foto: David Brandt
AE1A3886 Dramatic Look Cesar Bolly
Oslo Mela 2019
Layer 4
Melahuset
Layer 2
Oslo Mela 2019
ManuChao foto Andre Clemetsen
Manu Chao åpner Melahuset. 5. Desember 2016.
Layer 3
Melacafé
Band spiller på scene
9 grader nord på Melahuset. 8. mars 2023. Foto: David Brandt
Band spiller på scene
9 grader nord på Melahuset. 8. mars 2023. Foto: David Brandt
Band spiller på scene
9 grader nord på Melahuset. 8. mars 2023. Foto: David Brandt
AE1A3886 Dramatic Look Cesar Bolly
Oslo Mela 2019
Layer 4
Melahuset
Layer 2
Oslo Mela 2019
ManuChao foto Andre Clemetsen
Manu Chao åpner Melahuset. 5. Desember 2016.
Layer 3
Melacafé
Melahuset Oslo MELAfestival Mela café
Melahuset Oslo MELAfestival Mela café
Melahuset Oslo MELAfestival Mela café

«Migrasjon har en sentral plass i norsk samfunnsliv. Mela løfter fram og formidler kulturer som kommer med migrasjon og menneskeliggjør våre forestillinger om “den andre”. »

Aktuelt

Det skjer på Melahuset

I dag

Vi sees på Rådhusplassen 18. - 20. august 2023

FacebookHeaderMela2023 01
Foto: Ann Elin Bratset
MelaOsloMela2023 1080x1080 2
Foto: Ann Elin Bratset
Gå til Oslo Mela 2023