Layer 4
Melahuset
ManuChao foto Andre Clemetsen
Manu Chao åpner Melahuset. 5. Desember 2016.
Layer 2
Oslo Mela 2019
AE1A3886 Dramatic Look Cesar Bolly
Oslo Mela 2019
Layer 3
Melacafé
Slider 2560x1080 poesidag
Barnas poesidag 2023
Layer 4
Melahuset
ManuChao foto Andre Clemetsen
Manu Chao åpner Melahuset. 5. Desember 2016.
Layer 2
Oslo Mela 2019
AE1A3886 Dramatic Look Cesar Bolly
Oslo Mela 2019
Layer 3
Melacafé
Slider 2560x1080 poesidag
Barnas poesidag 2023
Layer 4
Melahuset
ManuChao foto Andre Clemetsen
Manu Chao åpner Melahuset. 5. Desember 2016.
AE1A3886 Dramatic Look Cesar Bolly
Oslo Mela 2019
Layer 2
Oslo Mela 2019
Layer 3
Melacafé
Melahuset Oslo Melafestival Mela café
Melahuset Oslo Melafestival Mela café
Melahuset Oslo Melafestival Mela café

«Migrasjon har en sentral plass i norsk samfunnsliv. Mela løfter fram og formidler kulturer som kommer med migrasjon og menneskeliggjør våre forestillinger om “den andre”. »

Det skjer på Melahuset

Today