OM MELAHUSET

Melahuset er en helårsarena for kulturelt mangfold midt i hjertet av Oslo.

Melahuset ble etablert i 2016 og er en programmerende scene for flerkulturelle kunst- og kulturuttrykk. Husets aktiviteter skal speile mangfoldet i samfunnet og legger spesielt vekt på artister og kulturuttrykk fra landene som innvandrere i Norge kommer fra.

Melahuset jobber for å øke kunnskapen og kompetansen om disse kulturuttrykkene, og for å skape rom for aktiviteter og opplevelser.

Melahuset ønsker også å nå ut til publikumsgrupper som vanligvis ikke oppsøker etablerte kunst- og kulturinstitusjoner, men som her finner en arena for sine kulturinteresser.

I tillegg til å programmere etablerte kunstnere, skal vi være en arena der nykommere og unge talenter får mulighet til å lære noe nytt eller videreutvikle talentet sitt.

Gjennom MelaFantasi får barn og unge flere mangfoldige kulturopplevelser.

Melahusets lokaler disponeres for kulturformål, og ikke til private, partipolitiske, eller religiøse arrangementer.

Har du tips til programmet vårt, eller ønsker selv å leie eller arrangere noe på Melahuset ber vi deg kontakte oss i god tid i forveien så vi kan ta hensyn til dette i vår programmering.

X
X