OM MELAHUSET 

Melahuset fremmer kunst- og kulturuttrykk med tilknytning til Norge som følge av innvandring, særlig fra landene i sør.

Huset arbeider for å øke kunnskap og kompetanse om disse kulturuttrykkene, og for å skape rom for aktiviteter og opplevelse.​

Melahusets lokaler disponeres for kulturformål, og ikke til private, partipolitiske, eller religiøse arrangementer.

X
X