Om Melahuset

Melahuset ble etablert i 2016 av kulturaktivist Khalid Salimi, og jobber for å videreføre arbeidet fra Melafestivalen. Huset er en programmerende scene for flerkulturell kunst- og kulturuttrykk. Husets aktiviteter speiler mangfoldet i samfunnet og legger spesielt vekt på artister og kulturuttrykk fra landene som ved innvandring er godt representert i Norge.

Melahuset jobber for å øke kunnskapen og kompetansen om disse kulturuttrykkene, og for å skape rom for aktiviteter og opplevelser.

Håpet er også å nå ut til publikumsgrupper som vanligvis ikke oppsøker etablerte kunst- og kulturinstitusjoner, men som her finner en arena for sine kulturinteresser.

Vi er en arena der både etablerte kunstnere og nykommere unge talenter får nye muligheter. Melahusets lokaler disponeres for kulturformål, og ikke til private, partipolitiske, eller religiøse arrangementer.

Har du tips til programmet vårt, eller ønsker selv å leie eller arrangere noe på Melahuset, ber vi deg kontakte oss i god tid i forveien så vi kan ta hensyn til dette i vår programmering.

Melahusets program Utleie Årsrapport
Nyheter Nyhetsbrev