Til minne om Elisabeth Appa Beveney

Elisabeth Appa Beveney, døde 19. april, 74 år gammel.

Vi har ikke mistet bare et engasjert menneske, vi har også mistet en som har bidratt mer enn de fleste til at Oslo er blitt et pulserende sted. I 1988 ble Elisabeth direktør i bydel Grünerløkka. Hun ble en sentral og viktig brikke i Løkkas utforming av seg selv.

Det var særlig to sentrale faktorer som ble viktige i Elisabeths arbeid: Den ene var at bydelens administrasjon skulle gjenspeile bydelens demografi og representere mangfoldet av folk som bodde der. Den andre var hennes fokus på en positiv ungdomskultur.

På begynnelsen av 90-tallet ønsket ungdom et sted å utvikle sine kunstneriske interesser. Med god støtte fra Elisabeth ble X-ray ungdomskulturhus en realitet i 1994. Det er et hus hvor mange artister og dansere har startet sin karriere. Tilbudet har vært viktig for tusenvis av ungdom.

I et intervju med Samora Forum i 2000 sa hun: «I vår bydel har vi de siste årene fått en sterk internasjonal kultur, som på en helt annen måte enn den tradisjonelle måten å tenke flerkultur på, setter mangfoldet på dagsordenen.»

Elisabeth Appa så ungdom, hun så dem på en ny og annerledes måte enn det som den gang var vanlig i Oslo kommune. Hun satte en standard for ettertiden, og mange har lært av hennes måte å se, lytte og støtte ideer og prosjekter som ungdom tok initiativ til. Fra England tok hun med seg ideer som at de bydelsansatte skal samsvare med dem som bor der. Allerede i 1990 sørget hun for at bydelen fikk en kultursjef med afrikansk bakgrunn. Som bydelsdirektør var hun nytenkende og opptatt av handlingsrettet kultur-, ungdoms- og nærmiljøpolitikk.

Oslo ville ikke ha vært den samme uten Elisabeth Appa.

Khalid Salimi, Cliff Moustache, Inger Aguilar og Farooq Farooqi.

Nekrologen sto på trykk i Aftenposten 19.05.2020


Publisert 19. mai 2020