Nyhetsarkiv

Forsøkt slettet fra vårt kollektive minne

Krystallnatten den 9. november markeres hvert år i store deler av Europa for å minne [...]


Om Frantz Fanons viktighet i dag

Han var en av anti-kolonialismens mest markante talspersoner og hans verk påvirket borgerrettighetskamper over hele [...]


Debatt: Hverdagsrasisme. Rasisme hver dag.

Hele Norge diskuterer bompenger, mens det er ett tema vi virkelig burde snakke mer om. [...]