Forsøkt slettet fra vårt kollektive minne

Krystallnatten den 9. november markeres hvert år i store deler av Europa for å minne det forferdelige vi utsatte våre folkegrupper. Og de er langt flere enn jøder. Lidelser fra nazifortiden er ennå ikke over for sigøynere og tatere den dag i dag. Gjennom kontinuerlig portforbud, undertrykking av kulturer og ritualer og en evig fattigdom, lever disse befolkninger midt iblant oss.

Utover disse folkegruppene må vi fra forglemmelsens arkiv, også trekke frem forfølgelsen av psykisk utviklingshemmede, kommunister, fagforeningsfolk og flere andre. Utallige hendelser av hvordan homofile ble seksuelt torturert er en del av den skammelige beretningen.

Blant flere arrangementer på Krystallnatten i år, står også sigøyneren Raya med familie på tre generasjoner på Melahusets scene i Oslo: hennes formaning er at «vi nordmenn må lære å si at det ikke finnes dårlige grupper eller nasjoner, men dårlige personer».

Hat mot romani var så dypt forankret at til og med middelklasse-sigøynere ikke var ønsket. En ikke-vellykket romani hadde ingen rett til å leve, men selv en vellykket romani var også uønsket. De ble lagt i graver som de selv ble bedt om å grave.

Spørsmål som vi aldri har fått et tilfredsstillende svar på er om vi noen gang virkelig har tenkt å ta et oppgjør med oss selv. Et ordentlig oppgjør ville aldri tillatt at våre ofre, jødene, selv kunne fortsette å undertrykke palestinere med apartheid-lignende tilstander etter at de fikk sin egen stat.

«Vi beklager sterkt de overgrepene som ble begått mot romanifolket og tatere og den lidelsen som gruppen og enkeltmennesket har blitt påført», sa statsråd Jan Tore Sanner. Beklagelsen kom da regjeringen i 2015 mottok rapporten fra Romani- og taterutvalget. Grusomhetene som ble avdekket er så omfattende at de ikke kan påminnes av oss selv som har stått for dette.

Det må skapes en påminnelse- og ransakelseskultur som ikke tillater at vi fortsetter å utrydde, undertrykke og diskriminere folkegrupper. Det må skapes en kultur her i denne delen av verden som vaktbikkje mot folkefiendtlig kultur.

Khalid Salimi

Direktør Melahuset

Redaktør, Samora Forum


Publisert 8. november 2019