Kommunevalget 2023

Den 11. september 2023 er det kommunevalg i Norge og det er viktig å bruke stemmeretten sin. Å stemme er en grunnleggende demokratisk rettighet, som gjør at du får større bestemmelsesrett over egen hverdag og samfunnet generelt. Hvis du ikke stemmer betyr det faktisk at du overlater valget av din fremtid til andre.

Hvem kan stemme ved kommunevalget?

  • Norske statsborgere over 18 år, eller som fyller 18 år i valgåret.
  • Utenlandske statsborgere over 18 år eller som fyller 18 år i valgåret, og som har vært registrert bosatt i Norge sammenhengende de tre siste årene før valgdagen.
  • Statsborgere i andre nordiske land, som er over 18 år eller som fyller 18 år i valgåret, og som har vært registrert bosatt i Norge siden senest 30. juni 2023.

Opplev mer på Oslo Mela 2023!

Hovedscenen MELAfantasi MELAarena MELAklubb
Hovedscenen MELAfantasi MELAarena MELAklubb