MELAARENA

fre16augHele dagensøn18MelaMatSmaker fra hele verden på Mela(Hele dagen)

fre16augHele dagensøn18MelaLastebilenDekorasjoner og ornamenter i overflod (Hele dagen)

fre16augHele dagensøn18Mela InfobazarForum for informasjon og kunnskap (Hele dagen)

fre16augHele dagensøn18MaharajasMennesker på stylter (Hele dagen)

fre16augHele dagensøn18Melas GateorkesterMelas eget orkester (Hele dagen)

fre16augHele dagensøn18Bollywood Brass BandHeftige beats og herlige rytmer(Hele dagen)

fre16augHele dagensøn18Capoeira CDODansende kampkunst (Hele dagen)

fre16augHele dagensøn18Stu & DazRytmer og musikk fra trommer og tuba (Hele dagen)

fre16augHele dagensøn18Foro Foro FlashmobEnergisk danseglede (Hele dagen)

fre16augHele dagenfre23BollywoddansDanseglede fra Indian Rhythms (Hele dagen)

fre16aug17:0023:00SalsaHeftige salsarytmer 17:00 - 23:00

X
X