Tidligere festivaler

Oslo Mela 2022

AngelaDavis1902x1080

MELAkickoff

ManuChao

Hovedscene

mf afrofolk

MELAfantasi

maharayas

MELAarena

Ashraf Sharif Khan

MELAklassisk

MK Khartoum Lordag

MELAklubb

Les tidligere program

2022

Last ned program

2021

Last ned program

2020

Last ned program

2019

Last ned program

2018

Last ned program

2017

Last ned program

2016

2016

Last ned program

2015

2015

Last ned program

2014

2014

Last ned program

2013

2013

2012

2012

2011

2011

2010

2010

2009

2009

2008

2008

2007

2007

2006

2006

2005

2005

2004

2004

2002

2002

2001

2001