Layer 5
Layer 4
Layer 2
ManuChao foto Andre Clemetsen
AE1A3886 Dramatic Look Cesar Bolly
9Raya
Layer 3
Layer 5
Layer 4
Layer 2
ManuChao foto Andre Clemetsen
AE1A3886 Dramatic Look Cesar Bolly
9Raya
Layer 3
Layer 5
Layer 4
Layer 2
ManuChao foto Andre Clemetsen
AE1A3886 Dramatic Look Cesar Bolly
9Raya
Layer 3
Melahuset Oslo Melafestival Mela café
Melahuset Oslo Melafestival Mela café
Melahuset Oslo Melafestival Mela café

«Migrasjon har en sentral plass i norsk samfunnsliv. Mela løfter fram og formidler kulturer som kommer med migrasjon og menneskeliggjør våre forestillinger om “den andre”. »

Aktuelt

mela konferansierer

Årets konferansierer

Hina Zaidi og Junaid Khan (hovedscene), Aesha Ullah og Noman Mubashir (åpningskonsert), og Astri Ghosh (MelaKlassisk).

Mela22 Ballade 768x150 1
frivillig button 2

Det skjer på Melahuset

I dag