OM MELAFESTIVALEN  

Ordet Mela kommer fra sanskrit, og betyr «å møtes». Melafestivalen er en urban, sjangeroverskridende møteplass for feiring av kunst- og kulturuttrykk som har kommet til Norge gjennom innvandring, særlig fra land i sør. Melafestivalen ble arrangert for første gang i Oslo i 2001, og har siden utviklet seg til å bli en av de største av sin type i Europa.

Melafestivalen formidler kunst- og kulturuttrykk fra hele verden. Egenproduksjoner der norske og utenlandske artister samarbeider er en bærebjelke i festivalen. I tillegg satser Mela spesielt på lokale artister.

Festivalen arbeider for å øke bevissthet om kulturelt mangfold, øke innvandrernes deltakelse i norsk kulturliv og oppfordrer kulturinstitusjoner til å være mer inkluderende.

Mela arrangeres på Rådhusplassen i Oslo og har fri adgang. Melas direktør er Khalid Salimi.

X
X