MELAs InfoBazar

På InfoBazar samler vi ulike organisasjoner og prosjekter i Oslo. I år vil Diabetesforbundet, Fellesverket fra Røde Kors, Aksept fra Kirkens Bymisjon og Human-Etisk forbund, sammen med Samora Forum og Bollywoodfestivalen være noen av de som vil være tilstede.